Przynależność w miejscu pracy

15 stycznia 2024
Jagoda KrasuskaPrzynależność w miejscu pracy to coś więcej niż zwykłe zatrudnienie. To poczucie bycia częścią zespołu, wspólne cele, docenianie za indywidualny wkład, przyjazne relacje, szanowanie i bycie sprawiedliwie traktowanym.Z poniższego artykułu dowiesz się:

 • Jakie są korzyści wynikające z poczucia przynależności 
 • O zależnościach pomiędzy poczuciem przynależności a wypaleniem zawodowym
 • Jak wzmocnić poczucie przynależności w Twoim miejscu pracy
 • Na co warto zwrócić uwagę przy poszukiwaniu nowej pracy

5 kluczowych korzyści wynikających z poczucia przynależności w miejscu pracy

Potrzeba przynależności jest jednym z trzech elementów hierarchii naszych podstawowych potrzeb wg. A. Maslowa.To pragnienie bycia akceptowanym, zrozumianym i cenionym przez innych. W kontekście miejsca pracy jest to kluczowy element wpływający na nasze poczucie satysfakcji i ogólny dobrostan.Firmy, które skutecznie rozwijają przynależność w organizacji, czerpią korzyści z lepszej współpracy, komunikacji i wzajemnego zaufania wśród pracowników, a pracownicy czują bezpieczeństwo, komfort i zadowolenie z miejsca pracy. 

5 kluczowych korzyści z poczucia przynależności:

1. Zaufanie i budowanie więzi

Poczucie przynależności buduje zaufania w zespole i pomaga tworzyć silne więzi. To zaufanie wpływa z kolei na lepszą komunikację i gotowość do wspólnego rozwiązywania pojawiających się wyzwań. Kiedy mamy poczucie, że jesteśmy częścią zgranego zespołu, chętniej dzielimy się pomysłami i wspólnie staramy się rozwiązywać trudności.

2. Motywacja i zaangażowanie

Kiedy czujemy się częścią zespołu, nasze zaangażowanie w powierzone zadanie i realizację wspólnych celów jest wyższe. Jest to też silny motywator do angażowania się i udzielania w „życie” firmy. Można śmiało powiedzieć, że bez przyjaznej atmosfery i kontaktów interpersonalnych nie da się zbudować zgranego, zaangażowanego zespołu.

3. Dobrostan

Jeżeli czujemy akceptację i wsparcie przez współpracowników i przełożonych radzimy sobie znacznie lepiej ze stresem. Nawet jeżeli pracy jest dużo, pojawiają się trudne, pilne tematy, czujemy wsparcie zespołu. Nie oszukujmy się, w końcu w pracy spędzamy znaczną część naszego życia, dlatego tak ważna jest ogólnie panująca w niej atmosfera. To ona wpływa na to, z jakim nastawieniem przychodzimy do pracy i z jakim wracamy do domu. Pamiętajmy, że jak byśmy się nie starali nie „przynosić” pracy do domu, to często jest to niemożliwe. Kto z nas nie miał gorszego samopoczucia, złości, zmęczenia, frustracji po gorszym dniu w pracy? 

4. Przyjazna atmosfera

Przyjazna atmosfera pracy, oznacza dla większości z nas życzliwy i wspierający zespół współpracowników. Równie ważne jest docenianie naszej pracy, indywidualnego wkładu przez przełożonych i szefów. Bycie traktowanym na równi z innymi pracownikami, jasno określone cele i zadania w organizacji to podstawa dobrej współpracy i atmosfery.

5. Stabilność i wizerunek

Jeżeli jest nam dobrze w miejscu, w którym pracujemy, pomimo tego, że nie wszystkie aspekty (np. finansowe) są dla nas wystarczająco satysfakcjonujące, jesteśmy mniej skłonni na jego zmianę. Chętniej polecamy też naszą firmę innym, jako przyjazne miejsce i pozytywnie wypowiadamy się na jej temat w środowisku innych osób, jeżeli czujemy się z nią mocno związani.


Brak poczucia przynależności, a wypalenie zawodowe

W sytuacji kiedy mamy poczucie braku przynależności – czujemy osamotnienie w zespole, niskie zaangażowanie, brak motywacji i satysfakcji z pracy. W konsekwencji prowadzi to do frustracji, wysokiego poziom stresu lub wypalenia zawodowego. Jeżeli w Twojej organizacji:· panuje ogólnie słaba atmosfera i relacje w zespole,· Twoje zdanie nie jest szanowane i brane pod uwagę,· czujesz się niedoceniany/a przez przełożonego i współpracowników,· czujesz się niesprawiedliwe traktowany/a,· zespół nie pracuje nad wspólnymi celami, nie wspiera się w zadaniach i nie czujesz ich wsparcia dużo wskazuje na to, że atmosfera w Twojej firmie niestety nie sprzyja budowaniu poczucia przynależności.

Budowanie poczucia przynależności w organizacji

Co możesz zrobić, żeby wzmocnić poczucie przynależności w miejscu pracy?

Jeżeli masz poczucie, że nie czujesz się związany/a z firmą, zastanów się, co możesz zrobić i czy realnie jesteś w stanie coś zmienić.Dużo zależy od ogólnej kultury danej organizacji, natomiast nasze relacje z zespołem i zaangażowanie mają równie duże znaczenie.

To pomoże Ci w budowaniu poczucia przynależności:

 1. Nawiązywanie i aktywne zaangażowanie się w interakcje z kolegami i koleżankami z pracy. Jeżeli mamy duży problem z nawiązywaniem nowych relacji, zacznijmy od małych gestów - rozmowy na korytarzu, wspólna kawa, zaproponowanie wyjście na lunch.
 2. Zaangażowanie się w projekty zespołowe i współpraca z osobami również z innych działów. Wychodzenie z własną inicjatywą.
 3. Docenianie pracy i zaangażowanie kolegów i koleżanek z pracy - wsparcie i motywacja.
 4. Udział w wydarzeniach społecznych, charytatywnych i firmowych to możliwość zaangażowania się z pozostałymi uczestnikami w dobrą inicjatywę. Jest to dodatkowa korzyść w postaci poczucia zaangażowania w coś więcej, niż tylko praca.
 5. Zaangażowanie w inicjatywy, które mogą poprawić atmosferę w miejscu pracy np. spotkania integracyjne, projekty zespołowe, „challenge’e” działowe.

Jak sprawdzić, czy firma, do której chcesz aplikować posiada kulturę organizacji sprzyjającą poczuciu przynależności?

Jeżeli jesteś w trakcie poszukiwania nowego miejsca pracy zwróć uwagę na:

 • Wartości i misję firmy - zazwyczaj firmy, które kładą nacisk na kulturę organizacyjną, wyraźnie określają swoje wartości i misję. Przeczytaj o nich na oficjalnej stronie firmy lub w innych materiałach, które są dostępne publicznie.
 • Rozmowy z pracownikami danej firmy – Jeżeli masz taką możliwość porozmawiaj z osobami, które pracują lub pracowały w danej firmie. Możesz też napisać do nich np. poprzez portal społeczności biznesowej - Linkedin. W ten sposób będziesz mógł sprawdzić, czy to, w jaki sposób firma kreuje swój wizerunek, ma związek z rzeczywistością i czy wartości faktycznie są wcielone w życie.
 • Proces rekrutacji jest często „pierwszym” wrażeniem o firmie, kulturze pracy i podejściu do pracownika. Jeżeli masz już umówione spotkanie rekrutacyjne w firmie, w której chciałbyś pracować, przygotuj sobie pytania, które chciałbyś zadać. W trakcie rozmowy możesz zadać pytania dotyczące wartości firmy, jej podejścia do pracy zespołowej, wsparcia dla pracowników i tworzenia przyjaznego środowiska pracy.
 • Research w internecie – dodatkowo możesz poszukać dodatkowych informacji na temat firmy w internecie.
 • Intuicja - często jest naszym najlepszym źródłem informacji. Czasami po prostu czujesz, czy dane miejsce jest dla Ciebie odpowiednie. Jeśli po rozmowie rekrutacyjnej odczuwasz pozytywne wibracje i masz poczucie, że pasujesz do środowiska, może to być dobry znak

Tę treść stworzyła dla Ciebie Jagoda Krasuska

Więcej informacji o autorce znajdziesz tutaj
Szukaj